Hoe de media en politiek jouw innerlijke autoriteit ontnemen

Hoe de media en politiek jouw innerlijke autoriteit ontnemen

 

Op de een of andere manier ben ik altijd al kritisch geweest tegenover wat ik zie, hoor en lees. Vooral wat betreft grote organisaties gaat er een belletje in mij rinkelen. Toen ik voor het eerst van de term kopieergedrag hoorde en de definitie hiervan, wist ik het zeker: ik geloof niet zomaar wat ik lees, hoor en zie. En het is waar: hoe meer mediabedrijven jou de zogenaamde feiten op de neus drukken, hoe groter jouw overtuiging is dat het feitelijk is. Ongeacht of het daadwerkelijk echt zo is. Binnen het medialandschap heerst enorme concurrentie en kopieergedrag. Ik vergelijk het vaak met het doorfluisterspelletje dat je als kind misschien ook hebt gespeeld. Je zit in een kring en de juf of meester fluistert jou de zin: boterham met pindakaas en hagelslag toe. Jij geeft de zin door aan het schoolgenootje naast je en hij of zij fluistert de zin weer in het oor van zijn of haar klasgenootje naast zich. Aan het einde van de kring zegt het laatste kindje: sandwich met kaas en komkommer! Het onderwerp is hetzelfde gebleven, namelijk eten, maar de inhoud is compleet veranderd. En zo gaat het precies idem dito in de wereld van fake news. 

The truth will set you free, but first it will piss you off

Aannemen dat de media de waarheid spreken, is jouw autoriteit en zelfregie uit handen geven

Een vriendin zei een tijdje terug tegen mij: weet je wel dat complotdenken heel gevaarlijk is? Waarop ik antwoordde: weet je wel dat alles geloven wat je leest heel gevaarlijk is? De scheidingslijn tussen kritisch denken en complotdenken is dun, dat geef ik toe, maar het is hoe dan ook belangrijk om zelf na te denken zonder alles voor waarheid aan te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je dat niet doet, je eigenlijk zegt: hier medialandschap, ik geef jullie mijn zelfregie en autoriteit. Maken jullie er maar een goed verhaal van, gooi er wat wetenschappelijke cijfers bij en klaar is Kees. 

Wat betekent dat eigenlijk, zelfregie en autoriteit? Autoriteit betekent gezag, wie ergens iets van afweet, invloed, macht, bevoegdheid. In onze moderne wereld zijn wij gewend geraakt om grote organisaties en instanties als autoriteiten te zien. Zij die de wijsheid in pacht hebben versus wij die volgen en geloven. Dit legt Yuval Noah Harari ook uit in Homo Deus. Ik stel mezelf vaak de vraag: wat is er echt belangrijk? Kunnen we de wereld draaiende houden als die bedrijven en instanties wegvallen? Heeft iemand daadwerkelijk de wijsheid in pacht? Wat doet het lezen van dit artikel met mij? Geeft het mij energie of zuigt het mijn energie weg? 

 

Zelfregie voor mij betekent het maken van bewuste keuzes die gebaseerd zijn op innerlijk weten, innerlijk gevoel, intuïtie, een eigen visie en overtuigingen. Laat ik dit even illustreren met een voorbeeld. Stel je eens voor dat je al je hele leven lang vlees eet zonder jezelf ooit af te vragen of je dit eigenlijk wel wilt, of je het nodig hebt, lekker vindt en of het gezond is. Je eet het omdat je op die manier bent opgevoed. Speklapjes, karbonade, gehaktballetjes, kipfilet, etc. Het is helemaal goed als je jezelf nooit kritische vragen stelt over vleesconsumptie. Misschien vind je het zo lekker dat je geen zin hebt om jezelf in de vleesindustrie te verdiepen, wellicht omdat je diep vanbinnen de waarheid weet maar deze niet onder ogen wilt komen. Dit is een voorbeeld van de automatische piloot. Het tegenovergestelde van zelfregie. Jouw mening over vlees is misschien: ik kan echt niet zonder vlees en ik eet het al mijn hele leven. Deze mening heb je nooit onderzocht. Je hebt immers altijd aangenomen dat het zo is. Dit behoort overigens ook tot een gefixeerde mindset. 

 

Wanneer je met een open geest naar vlees kijkt en jezelf hierin begint te verdiepen, zul je een eigen visie ontwikkelen, overtuigingen, misschien zegt je onderbuik je wel iets en weet je ergens dat je met vlees wilt minderen. Wat we in onze huidige mediawereld zien, is dat er zowel onderzoeken zijn die belichten dat vlees niet gezond is en niet nodig is om te leven als onderzoeken die beweren dat vlees wel gezond is en wel nodig is om te leven. Met een gefixeerde geest, zoek je zowel bewust als onbewust naar onderzoeken die bevestigen dat vlees gezond en nodig is. 

 

Ik zie het zo: vanaf het moment dat je je begint te verdiepen in een onderwerp en eigen keuzes maakt, een eigen visie ontwikkelt, voelt en weet hoe het zit volgens jou, dan neem je de regie zelf in handen. Waarom zeg ik voelt en weet hoe het zit volgens jou? Omdat er geen 1 waarheid is. Het is of iedereen heeft de wijsheid in pacht of niemand heeft de wijsheid in pacht. We zijn allemaal gelijk en hebben allemaal recht om te geloven waarin we willen geloven, te voelen wat we voelen en te weten wat we willen weten. Wanneer je aanneemt dat wat de media schrijven waar is zonder het onderwerp en jezelf (je gevoel, je onderbuik, je innerlijk weten, je hart) te onderzoeken, geef je jouw autoriteit en zelfregie uit handen.

hippocrates quotes

Hoe De nieuwsfabriek van Rob Wijnberg mijn visie veranderde en ik mijn eigen waarheid begon te onderzoeken

 

Ongeveer vijf jaar geleden las ik voor mijn studie een passage uit het boek De nieuwsfabriek van Rob Wijnberg. De exacte aantallen weet ik niet meer maar het werd mij meer dan duidelijk dat onjuistheden je om de oren vliegen. Ik citeer even een stuk van de omschrijving van het boek hieronder. 

 

Journalistiek is verworden tot een ordinaire nieuwsfabriek, waar kijkcijfers, lezersaantallen, advertentie-inkomsten en winstgevendheid gelden als onbetwiste graadmeters voor succes. De bedoeling is om burgers permanent gebiologeerd te houden met spectaculaire, vermakelijke of anderszins aandachttrekkende berichten, niet om inzicht te kweken in de wereld om ons heen. Van genociden in Afghanistan tot de nieuwste haardracht van Gordon: alles wordt zonder enige maatstaf van publiek belang de ether ingeslingerd, als krachtvoer in een kippenhok vol doelloos zappende nieuwsconsumenten. Of iets belangrijk is doet er niet toe, als er maar over gepraat wordt. In De nieuwsfabriek fileert Rob Wijnberg de mechanismen achter deze aandachtseconomie. Op karakteristieke wijze legt hij de ware aard van de moderne nieuwsvoorziening bloot. Hoe ze in de ban is geraakt van doelgroepdenkers en marketeers. Hoe ze dwingt tot instant-opinies en visieloze politiek. En bovenal: hoe ze burgers ontmoedigt om na te denken. Wie De nieuwsfabriek heeft gelezen, zal nooit meer achteloos het journaal bekijken of een krant openslaan.

 

Ik heb helaas het hele boek nog niet gelezen maar zoals je hierboven leest, gaat het puur om vermaak, aandacht, marketing en doelgroepdenken. 

 

Neem dit artikel van Trouw: https://www.trouw.nl/verdieping/het-gevaar-van-onze-tijd-dat-iedereen-in-zijn-eigen-waarheid-gelooft-zegt-deze-filosoof-maar-er-is-hoop~b8c43a30/

Onbewust en bewust gebeurt dit in je hersenen.

1. Je leest de titel van het artikel.

2. Automatisch geneer je de gedachte dat het een gevaar is om in je eigen waarheid te geloven. Maar dat er hoop is. 

3. Op de afbeelding zie je de tekst Stop de leugens staan.

4. Onder de afbeelding zie je een toelichting: Actievoerders van Viruswaanzin tijdens een stilteprotest bij de NOS op het Mediapark. 

Bij verschillende mediabedrijven protesteren zij tegen de verslaggeving over het coronavirus.

5. Je eerste opvatting is dat actievoerders van Viruswaanzin gevaarlijk zijn omdat zij in hun eigen waarheid geloven, maar dat er hoop is. 

Die hoop hoop je in het artikel te vinden.

 

Onbewust dan wel bewust is er al een polariteit ontstaan tussen aanhangers van de actiegroep Viruswaanzin en de lezer. De actievoerders worden namelijk als gevaarlijk beschouwd en jij als lezer bent de hoopgever. De header van het artikel staat los van de inhoud van het artikel maar toch weet de schrijver deze twee aan elkaar te koppelen waardoor jij het idee krijgt dat het gevaarlijk is om jouw eigen waarheid te formuleren en een mening te hebben die afwijkt van de gangbare mening. 

 

Ik heb het artikel gelezen. Het is een interview. Ik vind het een steengoed artikel maar het jammere vind ik dat Trouw mensen die tegen de crisis zijn afschildert als complotdenkers. 

 

Ik vind dat er een onderscheid moet zijn tussen complotdenkers en kritische denkers. Geweld gebruiken is nooit goed. En ik sluit mij aan bij het artikel dat het geloven en verspreiden van jouw eigen waarheid een narcistisch component bevat omdat je jezelf boven een ander stelt en jouw waarheid als de enige waarheid ziet. Dat is natuurlijk nooit waar. Geloof in jezelf, geloof in je gevoel maar onderzoek het hele spectrum van jouw onderwerp. Ga niet alleen op zoek naar onderzoeken, artikelen en meningen die jouw waarheid bevestigen maar onderzoek ook de andere kant. Ik ben het met een groot gedeelte van het artikel eens, met de inhoud, maar dat het een gevaar is om je eigen waarheid te vormen vind ik pure onzin. Er is niet één waarheid, er zijn meerdere waarheden die parallel naast elkaar bestaan. Maar waarom geven we toch onze autoriteit uit handen aan instanties waarvan we geloven dat zij de waarheid in pacht hebben? Zijn wij luie burgers geworden die niet meer nadenken en op zelfonderzoek gaan? Het is te makkelijk om alles voor waarheid aan te nemen en tegelijkertijd boezemt dat alleen maar angst in in jouw wezen. Een van de meest inspirerende quotes die ik onlangs uit een film heb geplukt, is: ‘The truth will set you free, but first it will piss you off.’

 

Een tijdje terug was ik helemaal anti-vaccinatie. Ik had daar een eigen mening over en baseerde mijn mening op wat ik las en hoorde op Instagram en onderzoeken die bevestigden dat vaccins toxisch zijn en dat er geheime agenda’s achter het vaccineren zitten. Jup, ik geef het toe: dit was geen kritische mening maar een bevestiging van mijn eigen overtuiging. Totdat ik opeens dacht: laat ik mij eens vanuit een blanco perspectief verdiepen in dit onderwerp. Zo objectief mogelijk. Ik stuitte op een artikel over Bill Gates en vaccinaties en dat artikel gaf mij een andere kijk op de situatie. Ik ken Bill Gates niet dus het is onterecht als ik een negatief oordeel over hem vel. De laatste tijd stap ik steeds vaker in mijn Boeddhistische vel en probeer ik compassie te hebben voor iedereen. Zowel voor Bill Gates als voor Thierry Baudet. Ik probeer als Zwitserland te leven en vanaf een mooi gebergte naar de situatie te kijken. Niet voor, niet tegen. Niet pro, niet anti. Maar gewoon zoals het is…

 

Ho, ho, ho, zegt een stem in mij. Daar wil ik nog wel wat op aanmerken want ik heb wel degelijk een mening wat betreft vrije wil en keuze. Voor mij is vrijheid en het hebben van een keuze heel erg belangrijk. Merk ik dat mijn vrijheid en vrije keuze in het geding komen, dan roept dit weerstand op. Dat is ook een van de redenen dat vaccinaties weerstand in mij oproepen omdat ik bang ben dat het een verplichting wordt of dat wanneer ik mijzelf niet laat vaccineren, ik bijvoorbeeld niet meer mag reizen of bepaalde binnenruimtes binnenkom zoals een restaurant of winkel. Ja, we moeten aan de hele samenleving als geheel denken. Aan zowel de ouderen als de jongeren, aan mensen die vatbaarder zijn om ziek te worden en aan mensen die gezond zijn en minder vatbaar. Dat maakt dit onderwerp zo lastig en discutabel.

the greatest medicine quote

De media lieten mij geloven dat vaccineren iets is van alle tijden terwijl mijn hart en lichaam toch echt wat anders vertelden

 

Als huisarts heb je eigenlijk geen keuze. Wanneer je weigert om een mondkapje te dragen en niet mee te doen aan de viruswaanzin, raak je je baan kwijt. Daar gaat tien jaar van je studie dan in rook op. Helaas pindakaas, dan had je maar gewoon de regels van het vaccineren moeten opvolgen. Voordat ik wat dieper inga op vaccineren, wil ik graag een paar bronnen met je delen die belichten dat huisartsen die zich uitspreken over het virus en tegen de maatregelen zijn, al snel worden weggezet als complotdenkers en soms ontslagen worden. Ik vind dit opmerkelijk omdat we in een democratie horen te lezen waarin iedereen vrij is om zijn mening te mogen uiten, maar het lijkt meer op een totalitaire staat als je het mij vraagt. Wijkt jouw mening af van de gebaande paden? Dan loop je het risico ontslagen te worden, beklaagd te worden, bedreigd te worden en in het hokje completdenker gestopt te worden. Doesn’t sound like a democracy to me. 

 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/artsen-kritisch-in-brandbrief-over-coronamaatregelen.htm 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/arts-die-twijfel-uitspreekt-over-covid-vaccin-is-direct-een-anti-wetenschappelijke-geestelijkbeperkte-anti-vaxxer~bb17fa88/ 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210126_97223473 

https://www.ad.nl/zwolle/artsen-luiden-noodklok-over-coronamaatregelen-zo-doorgaan-levert-schade-op~a0b5b781/ 

https://www.destentor.nl/algemeen/deze-huisarts-gruwt-van-gedwongen-inenting-tegen-corona~af89d56f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F – dit artikel is wat mij betreft een echte must read van een huisarts die zich uitspreekt over de vaccinaties en de crisis en dat het om veel meer gaat dan alleen een virus en vaccineren op zich. ‘’Als het zo belangrijk is om vooral kwetsbare ouderen te beschermen, waarom kiezen we er dan niet voor om -net zoals bij de griepprik gebeurt- alleen 60-plussers te vaccineren?’

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/huisarts-neemt-ontslag-via-instagram-.htm 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/vaccinatiesollicitaties-bij-de-huisarts-officieel-ben-ik-niet-kwetsbaar-maar-ik-beschouw-mezelf-wel-zo~b0a61334/ 

 

Onlangs beweerde Bill Gates dat het vaccineren iets is van alle tijden maar vaccineren is iets van de laatste 200 jaar. Actief vaccineren doen we pas sinds 100 jaar. Als we vanuit een holistisch perspectief naar vaccins zouden kijken, dan zouden we inzien dat vaccineren gaat om het immuun maken van een persoon voor een bepaalde infectie op basis van een toegediende substantie in het lichaam die onnatuurlijk is. We druisen met vaccins tegen de principes van de natuur in. De natuur bepaalt wie wel of niet ziek wordt. Het principe van Darwin´s Survival of the fittest is het principe van de natuur dat ervoor zorgt dat de gezonde en sterkste mensen overleven. Maar in onze moderne wereld kijken we anders naar het leven. Ondanks de overbevolking en stijging in het aantal (chronisch) zieken in de wereld, blijven farmaceuten producten ontwikkelen die zorgen voor verlening van mensenlevens en zogenaamd genezen en preventie van ziektes. We zijn gaan geloven dat chemische producten de mens genezen maar het is simpelweg een pleister plakken op een open wond. Dood is onlosmakend verbonden aan het leven. Mijn onderbuikgevoel liegt niet wanneer ik de kriebels krijg als ik aan vaccineren denk. Mijn instinct vertelt mij: ‘Iets klopt hier niet.’ Ja, ik ben gevaccineerd tegen verschillende reizigersziekten en daar ben ik ontzettend dankbaar voor maar nee, ik wil mij niet laten vaccineren tegen covid-19. Mijn lichaam bepaalt zelf of ik covid-19 krijg of niet (en wie weet heb ik het al lang gehad). Gezond eten, genoeg antistoffen in het lichaam ontwikkelen, goed slapen, niet stressen, vitamine D, vertrouwen, liefde, compassie, bewegen, meditatie, rust en genieten zijn wat mij betreft betere recepten voor een gezond leven dan een covid-19 vaccin. Misschien moeten we eens naar de echte oorzaken gaan kijken van ziektes. Is het ouderdom, stress en zorgen, een ongezonde leefstijl, ongezonde gewoonten, ongezonde omgeving of simpelweg pech? Wat het ook is, vroeg of laat word je ziek. Of het nou is door een virus of een andere ziekte. We worden allemaal ziek. We gaan allemaal dood. Geniet daarom van iedere nieuwe dag want het is een geschenk om te leven. Een vaccin gaat je leven echt niet redden. Het stelt het hoogstens uit, maar de vraag is of dat echt is wat je wilt? 

De media en de politiek zorgen ervoor dat we geen eigen beeld op ons leven kunnen vormen maar dat wij aanhangers zijn geworden van de heersende ideologie. Je eigen leven in handen nemen is a rebellious act. En natuurlijk kan ik denken: ‘wie ben ik nou om dit te schrijven en mij hierover uit te spreken?’ maar aan de andere kant denk ik: ‘Wie ben ik niet om dit te doen en mij hierover uit te spreken?’ 

 

https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/vaccine-history/developments-by-year 

https://www.immunize.org/timeline/ 

Sluit Menu
×